äkta, transparent och hållbart

Carina Sundqvist har specialkompetens inom hållbarhet och cirkulär ekonomi och kan därför hjälpa er kommunicera ert företags hållbarhetsarbete på ett sätt som skapar långsiktigt intresse. 
 

LÅT ANDRA FÖLJA ER HÅLLBARA UTVECKLING

Carina förbättrar din gröna företagsprofil genom att aktivt följa ert arbete och kommunicera ut det på ett modernt, transparent och korrekt sätt. Ett äkta hållbart företagande bygger på att ständigt vilja förbättra sig och verka för mer hållbarhet. Hon kan även hjälpa till med hållbar och cirkulär företagsutveckling i anslutning till kommunikationen för att bättre kommunicera era värderingar och ert miljö- och klimatarbete. Varför inte starta upp ett cirkulärt projekt? Och låta "gillarna" följa det. Sociala medier erbjuder stora möjligheter att på ett kreativt sätt nå ut. 
 

allt inom "content"                                  Lär upp dig 

  • Textbaserat innehåll - Redaktionellt material, copytexter, korrekturläsning och textanalys av redan befintliga hemsidor och så vidare. 
  • Filmer för Instagram, You Tube eller Snapchat. 
  • Fotografier - Personalbilder, produktbilder med mera. 
  • Föreläsningar - för att lära dig mer om sociala medier. 
  • Workshops - som utvecklar dig som är eller ska bli social media manager.
  • Kurser - som går djupare in på sociala medier och digital marknadsföring. 
  • Bollplank - flera hjärnor tänker bättre än en.