sociala medier - för att människor är sociala

Många människor har redan stängt både ögon och öron för reklam. Därför tror vi mer på dialog framför monolog. Ett inspirerande innehåll skapar både engagemang, delningar och goda relationer med mottagarna. Vi erbjuder allt inom "content":

  • Redaktionellt material, copytexter, korrekturläsning och textanalys av redan befintliga texter med mera. 
  • Bollplank - flera hjärnor tänker bättre än en. 
  • Kreativa sessioner - för att hitta idéer för ett mer intressant innehåll.
  • Filmer - för Instagram, You Tube eller Snapchat. 
  • Fotografier - personalbilder, produktbilder med mera. 

 

lär upp dig                        

  • Föreläsningar - för att lära dig mer om sociala medier. 
  • Workshops - som utvecklar dig som är eller ska bli social media manager.
  • Kurser - som går djupare in på sociala medier och digital marknadsföring. 


Föreläsningar

"Sociala medier för B2B-företag - 5 framgångsrika case! 
"Sociala medier som kommunikationskanal" - Få insikt i hur sociala medier fungerar, vilka sociala medier som är vanligast och vilka kanaler som bör användas till vad samt börja skriv på en egen innehållskalender.

 Boka!